Creative Programming

Videostill

Dit vak gaat voornamelijk over het leren te programmeren met Processing, een op Java gebaseerde programmeertaal. Dit is speciaal relevant voor de studie, omdat Arduino, waar veel prototypes mee worden gebouwd op de opleiding, op zijn beurt weer op Processing gebaseerd is.

Arduino en Processing kunnen dan ook goed met elkaar geïntegreerd worden, wat ook behandeld en gedaan is in de lessen. Verdere onderwerpen die onder meer aan bod kwamen waren variabelen, data structuren, flow controls, arrays en functies.

Er waren twee opdrachten aan het vak verbonden. Als eerste moest een artistieke poster gemaakt worden door middel van processing, Die is hier te zien.

Als tweede moest er iets creatiefs en interessants gemaakt worden, gebruik makend van de opgedane kennis. Bij voorkeur een applicatie die Arduino en Processing met elkaar integreren. Hiervoor heb ik Processing applicatie gemaakt die liedjes afspeelt en de titel en artiest van het liedje naar een Arduino microcontroller stuurt. De Arduino beeldt die info af op de aangesloten LCD en heeft ook een drukknop in het circuit, die een seintje stuurt naar processing om het volgende nummer af te spelen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s