Designing a Group Music Improvisation System

2014-12-14 15.17.32

Designing A group Music Improvisation System (GMIS) is een project waarbij elke student individueel een electronisch, interactief “instrument” maakt. Dit instrument moet op zichzelf geluid kunnen maken en als deel van een systeem met andere instrumenten kunnen interacteren, om te verkennen wat voor composities ontstaan. Het belangrijkste achterliggende leerdoel is ervaring opdoen in het ontwerpen van systeem interacties voor systemen met meerdere interactieve componenten. Zoals de opdracht luidt: “Onderzoeken hoe te ontwerpen voor systemen door het ontwerpen van een groeps- muziek improvisatie systeem”. Dit is belangrijk omdat meer en meer interactieve systemen het huis betreden, die met elkaar overweg moeten kunnen.

Het resultaat van dit project is een diabolo dat een geluid afspeelt op een laptop dat in de buurt staat. De toonhoogte van dit geluid wordt bepaald door de rotatiesnelheid van de diabolo. De andere instrumenten in het systeem, was o.a. een “stationaire surfplank” die van geluid veranderde bij het verplaatsen van je gewicht op het bord. De systeem interacties zijn wel ontworpen, maar konden technisch niet meer gerealiseerd worden in de prototypes.

De onderstaande video bevat een indruk van het instrument en het ontwerpproces. Daaraan toegevoegd, het rapport.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s