Designing for the user experience

Contentphoto DUX

Dit vak gaat over het creëren van waarde voor gebruikers van je product of dienst. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar door de jaren heen in de manier waarop mensen dingen op waarde schatten en hoe bedrijven hierop inspelen. Waar vroeger bezittingen en merken belangrijk waren, verschuift dit langzaam richting ervaringen en betekenisvolle bijdragen kunnen leveren aan de maatschappij.

Daarnaast heb ik verschillende manieren geleerd om zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek toe te passen om gebruikers te betrekken in het ontwerpproces. Na het uitvoeren van dat onderzoek is het zaak om de verkregen data goed te analyseren om zo de behoeften van gebruikers beter te leren begrijpen.

Het vak bestond uit een aantal wekelijkse opdrachten, waarvan een rapport is opgeleverd. Die is hier in te zien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s