Designing Mobile Health Applications for Chinese Seniors

Coverphoto DPJ31.jpg

Het M1.1 semester is voor studenten bedoeld om een research project uit te voeren. Het doel van mijn research project was om de invloed van alleen of samen lopen (bij wijze van sporten) te onderzoeken, op de frequentie, duur en de perceptie van de voordelen van de wandelingen in zowel de Chinese als in de Nederlandse cultuur. Dit kan onderverdeeld worden in vragen als: “Sporten deelnemers die samen sporten vaker en langer dan deelnemers die alleen sporten?” , “Is er een significant verschil tussen deze groepen in zowel de Nederlandse, als in de Chinese cultuur?”, “Hoe hebben beide groepen in beide culturen het wandelen ervaren?” Een van de theorieën hierachter is dat Chinezen vaker en langer sporten, aangezien de Chinese cultuur veel collectiever is dan de individualistische Nederlandse cultuur volgens het vijf-dimensies model van Geert Hofstede.

Dit onderzoek draagt bij aan het PhD onderzoek van kandidaat Xipei Ren, verbonden aan de Tu/e en uitgevoerd in samenwerking met Zhejiang University in China. Het overkoepelende doel van zijn onderzoek is om de potentiële rol van “persuasive technology” te onderzoeken in het motiveren van Chinese (pre-) senioren om meer te sporten. Slechts enkele van dit soort technologin om een actieve levensstijl te promoten zijn gericht op Chinese senioren, terwijl dit de sterkst vergrijzende bevolking wereldwijd is.

Mijn onderzoek heeft aangetoond dat zij die samen sporten in de Nederlandse cultuur, langer sporten dan zij die alleen sporten. Dit was niet zichtbaar in de frequentie en duur van de wandelingen van de Chinese participanten. Ook was er geen significant verschil zichtbaar in de ervaringen van het alleen of samen wandelen, ook niet tussen Chinese en Nederlandse participanten.

Wel is er een verband aangetoond tussen nationaliteit en nakoming van de dagelijkse wandeling in de groepen die alleen en die samen wandelden. Chinese participanten kwamen hun dagelijkse wandeling minder na dan wanneer zijn samen wandelden. Hierin was ook een significant verschil zichtbaar tussen de Nederlandse en Chinese deelnemers, wat overeen zou komen met Geert Hofstede’s theorie.

Slotinterviews en de daaropvolgende gerichte kwalitatieve content analyse lieten een algehele voorkeur zien voor het wandelen met een partner. De voornaamste reden hiervoor is dat er een praatje gemaakt kan worden tijdens de wandeling. Deze bevindingen geven een indicatie van welke functies persuasive technology zou moeten vervullen in deze kwestie, namelijk het bevorderen van sociale interacties en mensen te helpen om contact te leggen en samen te gaan sporten.

De onderzoeksvragen, het proces, de data en de conclusies zin te vinden in dit rapport.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s