Research Methods

Research methods cover photo

Voor een designer is het essentieel om goed onderzoek uit te kunnen voeren. Dat begint bij het formuleren van een goede onderzoeksvraag, daarna het selecteren van de juiste methodes, en het uitvoeren ervan op ethisch verantwoorde wijze. Na het veldwerk is het de kunst om de resultaten juist te analyseren en interpreteren en dit om te kunnen zetten naar een wetenschappelijk artikel.

Deze onderwerpen zijn aan bod gekomen in de presentaties binnen het vak en ook uitgevoerd in kleine studenten-onderzoeksgroepen. Het onderwerp van ons onderzoek was het onderzoeken van gebruikerservaringen met een element van competitie (een ranglijst) binnen een stappenteller app. De onderzoeksvraag, methoden, resultaten en analyse zijn te vinden in dit onderzoeksartikel.

Hiernaast zijn ook andere onderwerpen aan bod gekomen zoals het maken van methode kaarten en het ontleden van een onderzoeksartikel. Waar ik in mijn onderzoekssemester in het M1.1 semester had gekozen voor een kwantitatieve benadering, ging dit vak voornamelijk over kwalitatief onderzoek.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s