The Golden Ratio

Coverphoto DB702

Dit vak gaat over het verkennen van de relatie tussen schoonheid, of esthetiek, en geometrie en/of wiskunde. Theorieën zoals die van Frieze en Rosette groepen zijn aan bod gekomen, alsmede ook de gouden ratio en het werk van M.C. Escher. Deze hebben als inspiratie gediend voor de eindopdracht van het vak:  Een kunstwerk dat is gemaakt met behulp van de Turtle Graphics library van Processing.

Voor mijn eigen eindopdracht heb ik gebruik gemaakt van de Heesch Kienzle theorie. Deze theorie stelt dat er 28 soorten “tesselations” of mozaïek-soorten zijn die in een bepaalde netwerk topologie in elkaar passen. Met deze kennis heb ik het spookje ontworpen in Processing, het bestand naar de lasersnijder gestuurd en ze in verschillende kleuren geschilderd. Het resultaat ziet u in bovenstaande foto en, gecombineerd met diepere uitleg over de verschillende theorieën, in dit Rapport.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s