User Inspired Design

User Inspired Design - Cover photo

Dit vak bestaat uit twee delen: het begrijpen van de gebruiker en het gebruik (van een product of service) en het illustreren van de gebruiker en het gebruik. Het eerste deel gaat over een dieper begrip te krijgen van de gebruiker, zijn of haar behoeften, hoe iets gebruikt wordt, etc. Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn onder andere etnografie, mens gericht ontwerpen (Human Centered Design) en gebruikerservaringen (UX).

Het tweede deel bevat technieken om de verkregen inzichten over gebruiker en gebruik, zo duidelijk mogelijk te illustreren. Denk hierbij aan affiniteitsdiagrammen, storytelling, etc.

Een van de deliverables van dit vak is een essay over het onderwerp “What do I mean when I say human centered…”. In mijn essay  licht ik de verschillende manieren om een gebruiker te benaderen toe en de mogelijke rollen van zowel de gebruiker, als de ontwerper, in het ontwerpproces. Deze rollen en benaderingen zijn ook uitgezet in een diagram met bibliografiekaarten, met op de y-as gebruikersinspiratie tegenover gebruikersinnovatie en op de x-as afstandelijk tegenover betrokken.

Het andere deliverable is een portfolio met verschillende artefacten die gemaakt zijn gedurende het vak voor een mini-project, waar de studenten zelf een onderwerp voor mogen kiezen. Bijvoorbeeld een user journey. Veel van deze artefacten waren fysiek en kunnen dus niet geüpload worden, maar deze hebben geleid tot de een conceptvoorstel voor een manier waarop tolerante meningen jegens immigranten zichtbaarder gemaakt kunnen worden in de media.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s