Values in design

Values in Design Coverphoto

Values in design gaat erover dat design of innovaties nooit neutraal zijn, maar altijd bepaalde standpunten innemen, de ene keer zichtbaarder dan de andere keer. Het doel van het vak is om bewustzijn te creëren en normen en waarden bewust te overwegen binnen een ontwerpproces en deze doelbewust te ontwerpen in innovaties. Om dat te kunnen doen moeten alle stakeholders worden geïdentificeerd, hun normen, waarden en belangen te weten zien te komen om dit te gebruiken als basis voor een goed gefundeerde overweging wanneer belangen van verschillende stakeholders elkaar kruisen.

Het vak bestaat onder andere uit lezingen over filosofie en normen en waarden die in technologie worden toegepast. Er zijn veel papers gelezen over dit onderwerp en besproken in de klas.

Bijbehorend mini-project ging over het visualiseren van de energie consumptie van de nieuwe campus van Aalto University, het bestuur wil dit inzichtelijk maken voor alle gebruikers van de campus om zo bewustwording te creëren. Hierbij is gebruik gemaakt van het “Value sensitive design framework” die we hadden geleerd in een van de papers. Stakeholders zijn in kaart gebracht en hun belangen naast elkaar gezet om zo mogelijke conflicten in kaart te brengen, zoals energie consumptie versus energie visualisatie. Want als je bijvoorbeeld energieconsumptie wilt laten zien op schermen, dan moet je er rekening mee houden dat die beeldschermen ook energie kosten. Het proces en de resultaten zijn te zien in dit rapport.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s